Z ostatniej chwili

Szybsze koszty uzyskania niż przychody dla wspólnoty

Czasami zastanawiamy się czy wspólnota mieszkaniowa może wykazywać przychody z zaliczek na poczet kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej. Przychody z zaliczek na poczet kosztów utrzymania nieruchomości stanowią przychody podatkowe wspólnoty w momencie otrzymania. Wydatki mogą stanowić koszty w momencie, gdy będą księgowane. Wspólnoty nie posiadają osobowości prawnej, ale są mimo tego podatnikami i płacą podatek dochodowy od osób prawnych. Zasady funkcjonowania określone są przez specjalną ustawę o własności lokalu. Wspólnota nie prowadzi działalności gospodarczej, ale jej celem będzie utrzymanie nieruchomości. Ma w swoim zarządzie jakąś nieruchomość. Dlatego do jej przychodów z zaliczek nie mają zastosowania przepisy, które określają moment powstania przychodów dla celów podatkowych.

INTERPRETACJE

Istotną funkcjonowania wspólnoty jest świadczenie na rzecz lokali usług, które będą związane z utrzymaniem takiej nieruchomości w odpowiednim stanie. W ujęciu podatkowym otrzymane zaliczki na poczet kosztów związanych między innymi z dostarczanymi mediami nie będą zaliczać się do przychodów z działalności gospodarczej. Konkretna ustawa określa jakie są zasady, gdy chodzi o potrącalnosć kosztów. Dlatego w przypadku kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio związanych z przychodami poniesionymi w latach poprzedzających rok podatkowy to są one potrącalne w tym roku, w którym zostały uzyskane przychody, które im odpowiadają. Podobnie koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane są z przychodami i odnoszą się do danego roku podatkowego. Poniesione na koniec roku do dnia: - sporządzenia sprawozdania na podstawie odrębnych przepisów, jednak nie później niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania - złożenie zeznania jednak nie później niż do chwili upływu terminu, który określony został do złożenia zeznania. Koszty są potrącalne w roku podatkowym, w którym był osiągnięte przychody, które im odpowiadają. Koszty uzyskania przychodów natomiast są związane bezpośrednio z przychodami i odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego. Poniesione po tych terminach będą potrącalne w kolejnym roku podatkowym, który następuje po roku, za który sporządzane było sprawozdanie finansowe, albo zostało złożone zeznanie. Według ustawy koszty uzyskania inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami są potrącalne w dacie ich poniesienia. Gdy koszty dotyczą okresu, który przekracza rok podatkowy to będą stanowić koszty uzyskania przychodów. Dniem poniesienia kosztów będzie dzień, na który ujęte zostały koszty w księgach rachunkowych. W przypadku gdy jest brak faktury i nie ma innego kosztu dniem będzie chwila zaksięgowania danego dokumentu przez wspólnotę. Dla celów podatkowych chwilą poniesienia kosztów będzie dzień, który został ujęty w księgach rachunkowych a nie jak się twierdziło wcześniej dzień faktycznego rozchodowania środków z rachunku bankowego.

Zgodnie z ustawą dowód księgowy powinien zawierać oczywiście datę dokonywania operacji oraz kwestię ujęcia ich w księgach rachunkowych. Zapis księgowy powinien zawierać między innymi kiedy dokonana była operacja gospodarcza, jak był jej rodzaj oraz jaki numer ma dokument księgowy i jego numer. Dekret na fakturze powinien także zwracać uwagę na datę ujęcia w kosztach. Powinien to być oczywiście miesiąc, w którym dokonana została dana operacja. Data zapisów jest tylko datą techniczną, która związana jest z wprowadzeniem informacji do systemu.

Autorzy portalu

logo-footer

Znajdziesz u nas artykuły na temat różnych rodzajów rachunkowości. Skupiamy się szczególnie na rachunkowości non-profit, rachunkowości rolniczej oraz rachunkowości budżetowej. Zapraszamy do lektury i mamy nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczamy będą pomocne dla każdego, kto szuka porady, pomocy i informacji.

Często czytane

Sprawozdanie finansowe agencji wykonawczej - nadwyżka środków
Finanse publiczne po okresie kryzysu
Zakup produktów rolnych na faktury VAT RR

Jak dostać dotacje unijne na rozpoczęcie własnej działalności?
Dotacje unijne dla przedsiębiorców
Pozyskiwanie Funduszy Europejskich na 2015-2020
© Copyright dniotwarteprojektowunijnych.pl All Rights Reserved.