Rachunkowość

Co warto wiedzieć o odpisach aktualizujących wartość należności?

8 listopada 2015

Analizując stosowne przepisy ustawy o rachunkowości można wysnuć wniosek, że nabyte lub powstałe aktywa finansowe, a także inne inwestycje, powinny być ujęte w kosztach rachunkowych na dzień ich nabycia albo powstania i to według ceny nabycia albo ceny zakupu. Ustawodawca nie...

Analiza ryczałtu jako formy opodatkowania

5 listopada 2015

Termin ryczałt podatkowy jest stosowany wówczas, gdy mamy do czynienia z uproszczoną metodą naliczania podatku. Metoda ta zakłada, że nie ustala się podstawy wymiaru podatku, choć jednak jest wyjątkowo popularna, nie każdy może z niej korzystać. Najważniejszym przepisem...

Koszty i przychody w rozliczeniach międzyokresowych

2 listopada 2015

W jednostkach gospodarczych stosunkowo często mamy do czynienia z sytuacją, w której przychody bądź koszty są generowane w okresie innym niż ten, którego rzeczywiście dotyczą. Aby zatem zachować zasadę współmierności przychodów i kosztów konieczne jest rozliczanie ich w tych...

Procesy konsolidacyjne jako wyzwanie w strukturze wielofirmowej

1 listopada 2015

Pojęcie konsolidacji pojawia się relatywnie często i w zdecydowanej większości przypadków budzi skojarzenia z zarządzaniem finansami w strukturze wielofirmowej, w tym zwłaszcza w grupach kapitałowych. Możemy mówić więc o nim jako o pojęciu dotyczącym zagadnienia, które podlega...

Zmiana zasad polityki rachunkowości przez jednostkę i jej konsekwencje

15 października 2015

Jednostka, która rozważa podjęcie decyzji o zmianie zasad polityki rachunkowości, może zdecydować się na taki krok w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać o tym, że skutki tej decyzji znajdą zastosowanie od początku roku obrotowego. Kierownik jednostki sam ma przy tym...

Autorzy portalu

logo-footer

Znajdziesz u nas artykuły na temat różnych rodzajów rachunkowości. Skupiamy się szczególnie na rachunkowości non-profit, rachunkowości rolniczej oraz rachunkowości budżetowej. Zapraszamy do lektury i mamy nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczamy będą pomocne dla każdego, kto szuka porady, pomocy i informacji.

Często czytane

Sprawozdanie finansowe agencji wykonawczej - nadwyżka środków
Finanse publiczne po okresie kryzysu
Zakup produktów rolnych na faktury VAT RR

Darmowy coworking pod Warszawą – sprawdź, gdzie go znaleźć!
Jak dostać dotacje unijne na rozpoczęcie własnej działalności?
Dotacje unijne dla przedsiębiorców
© Copyright dniotwarteprojektowunijnych.pl All Rights Reserved.