Rachunkowość

Co warto wiedzieć o odpisach aktualizujących wartość należności?

Analizując stosowne przepisy ustawy o rachunkowości można wysnuć wniosek, że nabyte lub powstałe aktywa finansowe, a także inne inwestycje, powinny być ujęte w kosztach rachunkowych na dzień ich nabycia albo powstania i to według ceny nabycia albo ceny zakupu. Ustawodawca nie...

Analiza ryczałtu jako formy opodatkowania

Termin ryczałt podatkowy jest stosowany wówczas, gdy mamy do czynienia z uproszczoną metodą naliczania podatku. Metoda ta zakłada, że nie ustala się podstawy wymiaru podatku, choć jednak jest wyjątkowo popularna, nie każdy może z niej korzystać. Najważniejszym przepisem...

Koszty i przychody w rozliczeniach międzyokresowych

W jednostkach gospodarczych stosunkowo często mamy do czynienia z sytuacją, w której przychody bądź koszty są generowane w okresie innym niż ten, którego rzeczywiście dotyczą. Aby zatem zachować zasadę współmierności przychodów i kosztów konieczne jest rozliczanie ich w tych...

Procesy konsolidacyjne jako wyzwanie w strukturze wielofirmowej

Pojęcie konsolidacji pojawia się relatywnie często i w zdecydowanej większości przypadków budzi skojarzenia z zarządzaniem finansami w strukturze wielofirmowej, w tym zwłaszcza w grupach kapitałowych. Możemy mówić więc o nim jako o pojęciu dotyczącym zagadnienia, które podlega...

Zmiana zasad polityki rachunkowości przez jednostkę i jej konsekwencje

Jednostka, która rozważa podjęcie decyzji o zmianie zasad polityki rachunkowości, może zdecydować się na taki krok w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać o tym, że skutki tej decyzji znajdą zastosowanie od początku roku obrotowego. Kierownik jednostki sam ma przy tym...

Autorzy portalu

logo-footer

Znajdziesz u nas artykuły na temat różnych rodzajów rachunkowości. Skupiamy się szczególnie na rachunkowości non-profit, rachunkowości rolniczej oraz rachunkowości budżetowej. Zapraszamy do lektury i mamy nadzieję, że informacje jakie tutaj zamieszczamy będą pomocne dla każdego, kto szuka porady, pomocy i informacji.

Często czytane

Sprawozdanie finansowe agencji wykonawczej - nadwyżka środków
Finanse publiczne po okresie kryzysu
Zakup produktów rolnych na faktury VAT RR

Jak dostać dotacje unijne na rozpoczęcie własnej działalności?
Dotacje unijne dla przedsiębiorców
Pozyskiwanie Funduszy Europejskich na 2015-2020
© Copyright dniotwarteprojektowunijnych.pl All Rights Reserved.