Finanse Przedsiębiostwa Rachunkowość rolnicza Czy opłacenie faktury VAT RR po terminie uprawnia do odliczenia VAT

Czy opłacenie faktury VAT RR po terminie uprawnia do odliczenia VAT


Wiele osób zastanawia się, czy przy zakupie produktów od rolnika ryczałtowego w momencie, gdy opłaciliśmy fakturę po terminie będziemy mogli zdecydować się na odliczenie podatku VAT. Trzeba wyraźnie zaznaczyć, że nawet uregulowanie należności po terminie nie będzie pozbawiało prawa do podwyższenia podatku naliczonego o zwrot ryczałtowy, który będzie wynikał z faktury VAT RR niepłaconej w terminie. Organy podatkowe zajmują odmienne stanowisko. Uznają bowiem, że w momencie, gdy opłata za fakturę będzie po terminie to jednocześnie traci się również możliwość odliczenia zwrotu VAT zryczałtowanego.

Okazuje się, że według organów podatkowych w takiej sytuacji nie przysługuje prawo do podwyższenia podatku naliczonego o zwrot ryczałtu. Wnioskodawca ma prawo powiększyć kwotę podatku naliczonego o zryczałtowany zwrot podatku zawartego w wystawionych fakturach VAT RR oraz prawo do odliczenia w ramach tego miesiąca, w którym dokonana była zapłata. Jeśli chodzi o umowy z rolnikiem ryczałtowym, który jest dostawcą produktów najczęściej wprowadza się 14 dni na płatność za te produkty. Okazuje się, że niedotrzymanie tego terminu może doprowadzić do takich sytuacji, w których nie będzie można dokonać odliczenia VAT RR. Jednocześnie zaznaczyć należy, że taka regulacja nie będzie stała na przeszkodzie zawarciu z rolnikiem nowej umowy, która będzie wydłużać termin płatności. Trzeba jednak pamiętać, że taka umowa, która ma wydłużyć termin płatności musi być zawarta przed upływem tych 14 dni, które będą przeznaczone właśnie na płatność. Zakup produktów rolnych na faktury VAT RR Jeśli dojdzie do tego, że taka umowa będzie pisana już po terminie to niestety wnioskodawca będzie uchybiał terminowej i dlatego też straci prawo do zwiększenia podatku naliczonego o ten zryczałtowany zwrot podatku, który wypłacony został rolnikowi. W ten sposób więc może się okazać, że przez głupie błędy narobimy sobie więcej problemów, z którymi potem będzie sobie trudno poradzić, ponieważ nie będzie już możliwości wyjścia z tej sytuacji.

Dlatego tak naprawdę interpretacje przedstawiane przez urzędy skarbowe są niekorzystne dla podatników. Z nimi nie zgadzają się Sądy Administracyjne, które uważają, że uchybienie temu terminowi w ogóle nie zabiera prawa do odliczenia podatku należnego. Dlatego tak naprawdę można powiedzieć, że na tym polu istnieje pewien konflikt, który trudno jednoznacznie ocenić. Sprawa nie jest jednoznacznie rozwiązana i tak naprawdę najbardziej z tego powodu cierpi przeciętny podatnik, który nie wie jak swoja sprawę rozwiązywać.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj też