Finanse Przedsiębiostwa Fundusze Unii Europejskiej Dotacje unijne dla przedsiębiorców

Dotacje unijne dla przedsiębiorców


 

W budżecie unijnym na lata 2014-2020 to właśnie przedsiębiorcy będą jego największymi beneficjentami. Na rozwój przedsiębiorstw przeznaczono aż 20 mld euro. Każdy kto prowadzi firmę powinien dowiedzieć się, na co i na jakich zasadach będzie można pozyskać fundusze.

Należy podkreślić, że największe środki wsparcia są przeznaczone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dotacji dla siebie mogą szukać przede wszystkim w Programach Regionalnych poszczególnych województw oraz w Programie Inteligentnego Rozwoju i Polsce Wschodniej. Wyjaśniamy jakie inwestycje mają szansę na największe dotacje.

Rozwój działalności firm

Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą wie, że firma ma potrzeby inwestycyjne, polegające na zakupie nowego sprzętu czy rozbudowie infrastruktury. Tego rodzaju wydatki pozwalają rozszerzać produkcję oraz nasz zakres usług. Dodatkowo wpływają też pozytywnie na konkurencyjność firmy na rynku. Zazwyczaj takie środki pozyskiwane są z UE w formie pożyczki. Należy je zwrócić, jednak dostaje się je łatwiej niż w banku, a same warunki spłaty są o wiele korzystniejsze. Prowadzisz firmę na wsi? Sprawdź Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wsparcie możesz uzyskać w Lokalnych Grupach Działania, o które możesz zapytać się w swoim urzędzie gminy lub sprawdzić na stronie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Należy jednak pamiętać, że ze swoim pomysłem musimy się wpisać w lokalne strategie.

Inwestuj w szkolenia

Jako właściciel firmy wiesz jak ważny jest wykwalifikowany pracownik. Rozwijanie nowych umiejętności i podnoszenie kwalifikacji pracowników powinno być normą w każdym przedsiębiorstwie. W końcu to oni pracują na sukces firmy. Wato zatem sprawdzić ofertę szkoleń, usług doradczych, coachingu, studiów podyplomowych oraz mentoringu na uslugirozwojowe.parp.gov.pl. Korzystając z unijnych szkoleń szybko podniesiesz konkurencyjność swojej działalności.

E-udoskonalenia

Przedsiębiorcy mogą również uzyskać dofinansowanie, jeśli chcą przygotować portal e-usługowy, rozwinąć handel elektroniczny lub opracować tzw. rozwiązanie B2B (business-to-business) łączące systemy firmy z systemami partnerów. Poza tym dotacje można przeznaczyć na wprowadzenie elektronicznych systemów w ramach działalności, np. dotyczących zarządzania firmą czy budowania relacji z klientami.

Ekologia

​Fundusze Unijne można również przeznaczyć na termomodernizację budynków firmy lub wprowadzanie energooszczędnych technologii. Rozwiązania ekologiczne, jak przebudowa linii produkcyjnej czy pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych to wydatki, które mogą być pokryte przez unijną dotację.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj też