Finanse Przedsiębiostwa Rachunkowość organizacji non-profit Likwidacja środków trwałych w księgach organizacji non-profit

Likwidacja środków trwałych w księgach organizacji non-profit


Środki trwałe są oczywiście używane w każdym rodzaju działalności. Największe znaczenie mają one jednak w tych organizacjach, które prowadzą działalność o wytwórczym charakterze. Kiedy środek zacznie tracić swoje wartości użytkowe to pojawi się konieczność jego likwidacji. Środki trwałe tracą swoją wartość użytkową i ulegają zużyciu lub zniszczeniu w procesie eksploatacji.

Oprócz naturalnej utraty wartości użytkowej środki mogą być także likwidowane na skutek innych sytuacji takich jak zepsucie związane z tym, że nie ma ekonomicznych podstaw do naprawy, zmiana formy działalności, potrzeba kupowania nowych środków trwałych, brak opłacalności oraz wydajności, która sprawia, że trzeba wymienić je na nowe. Likwidację wykonuje się dwuetapowo ponieważ samo zaprzestanie używania nie jest jednoznaczne z faktyczną likwidacją. Likwidacja księgowa W pierwszym kroku musi zostać dokonana likwidacja księgowa. Oznacza to, że taki środek trwały będzie wyksięgowany z kont. Komisja likwidacyjna, która decyduje o postawieniu takiego środka trwałego w stan likwidacji będzie sporządzać odpowiedni dokument. Ten dokument powinien zostać zatwierdzony przez kierownika jednostki. To oczywiście podstawa do tego, by środek trwały był usunięty z ewidencji oraz kont księgowych. Będzie można wtedy przenieść do go fizycznej likwidacji i ewidencji pozabilansowej. Jeśli likwidowany środek nie jest całkiem umorzony należy oczywiście zaprzestać dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Zgodnie z przepisami zakończenie amortyzacji następować powinno nie później niż z chwilą postawienia środka w stan likwidacji. Ostatni wpis w miesiącu, gdy wystawiany jest dokument LT. Likwidacja fizyczna Gdy skończony jest już pierwszy etap to może zostać dokończona likwidacja w drugiej formie, która obejmować będzie fizyczną likwidację. Może to oznaczać jego utylizację, zezłomowanie czy rozbiórkę w zależności od tego o jaki środek trwały chodzi. W sytuacji, gdy likwidacji towarzyszą koszty niezbędne do przeprowadzenia należy je księgować na koncie. Wszelkie materiały, które powstają w procesie likwidacji należy księgować na koncie Magazyn. Jeśli likwidacja wiąże się z budową nowego środka to koszty będą również korygowały wartość środków w budowie.

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych zakłada, że likwidowanie środków trwałych nie będzie zabraniać uznawania strat powstałych w wyniku likwidacji środków, które nie są w pełni umorzone. Dlatego zaliczenia nieumorzonej części środka trwałego do koszów uzyskania przychodów może nastąpić jedynie w momencie, gdy dokonana będzie już jego faktyczna likwidacja, a nie w momencie, gdy ten środek dopiero będzie postawiony w stan likwidacji. Fizyczna likwidacja środków trwałych może spowodować również w takiej jednostce jakichś przychód. Dlatego w każdej sytuacji te kwestie mogą mieć indywidualne wyjaśnienie i mogą być traktowane w różnoraki sposób w zależności od sytuacji.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj też