Finanse Przedsiębiostwa Fundusze Unii Europejskiej Pozyskiwanie Funduszy Europejskich na 2015-2020

Pozyskiwanie Funduszy Europejskich na 2015-2020


Firmy, które chcą pozyskać dodatkowe fundusze mogą korzystać z programu Funduszy Europejskich z budżetu zaplanowanego na 2015 – 2020. Jeśli zatem chcesz przygotować się do nowych perspektyw finansowych na kolejne lata, wyjaśniamy co musisz wiedzieć o unijnych dotacjach.

W ramach wspomnianego budżetu, Polska otrzymała 82,5 mld euro przeznaczonych na realizację polityki spójności. Oznacza to, że mamy do rozdysponowania prawie 20 mld euro więcej niż w poprzednim okresie budżetowania. Jest zatem o co walczyć, tym bardziej, że najprawdopodobniej po 2020 nie będziemy już mogli liczyć na tak duży zastrzyk pieniędzy dla naszego kraju. Przedsiębiorcy mogą szukać pieniędzy na inwestycje w ramach takich programów ogólnokrajowych, jak Inteligentny Rozwój (PO IR), Polska Wschodnia (PO PW), Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER) oraz wśród propozycji regionalnych (RPO).

Jak podzielona jest pula?

Pula pieniędzy przydzielona województwom wynosi 31,28 mld euro, a więc 40% całości budżetu polityki spójności. Poziom dofinansowań jest więc nierównomierny i waha się w zależności od danego regionu. Każdy zainteresowany powinien więc zapoznać się z dokładnymi sumami przyznawanymi w poszczególnych województwach. Należy też zwrócić uwagę na zasady otrzymywania funduszy. Musimy pamiętać, że finansowane będę tylko te projekty, których działalność mieści się w ramach wybranych i wyspecjalizowanych obszarów, zgodnych z potencjałem konkretnego regionu. Warto dodać, że każde województwo indywidualnie określa swoje priorytety gospodarcze i społeczne. Chodzi o tzw. inteligentne specjalizacje, a więc branże w ramach których regiony są najlepiej rozwinięte i mają predyspozycje do dalszych dobrych wyników. Co więcej, 5 województw o najniższym PKB, czyli lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko – mazurskie objęto specjalnym dofinansowaniem w ramach PO Polska Wschodnia, którego celem jest uzupełnienie działań na rzecz rozwoju i wzrostu konkurencyjności.

Dopilnuj formalności

Mimo zapowiadanego ograniczenie formalności i uproszczenia procedur konkursowych, każdy kto ubiega się o dotację powinien zwrócić uwagę na właściwe przygotowanie dokumentów. Chodzi o wykazanie papierów, które potwierdzą przygotowanie i możliwość realizacji planowanej inwestycji już na etapie aplikowania o dotację. Jeśli więc dany projekt zakłada przeprowadzenie prac budowlanych, przedsiębiorca powinien zatroszczyć się o pozwolenia na budowę jeszcze przed złożeniem wniosku. Pamiętaj więc, aby zadbać o jak najwcześniejsze uzyskanie odpowiednich dokumentów. Nie da się skompletować papierów i napisać wniosku z dnia na dzień. Zdarza się, że na niektóre pozwolenia czeka się miesiącami.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj też