Finanse Przedsiębiostwa Rachunkowość Procesy konsolidacyjne jako wyzwanie w strukturze wielofirmowej

Procesy konsolidacyjne jako wyzwanie w strukturze wielofirmowej


Pojęcie konsolidacji pojawia się relatywnie często i w zdecydowanej większości przypadków budzi skojarzenia z zarządzaniem finansami w strukturze wielofirmowej, w tym zwłaszcza w grupach kapitałowych. Możemy mówić więc o nim jako o pojęciu dotyczącym zagadnienia, które podlega działom finansowym.

W zakresie obowiązków tych działów w strukturach wielofirmowych znajduje się między innymi: uzyskanie zgodności z wymogami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, a także Międzynarodowych Standardów Raportowania Finansowego, a zatem poradzenie sobie z problemami takimi, jak choćby eliminacja danych związanych z rozliczeniami wzajemnymi oraz wynikających z różnic kursowych, uporanie się z konwersją i przenoszeniem danych, zamianą danych oraz elastycznym wprowadzaniem korekt. Działy te odpowiadają również za prezentację raportów i konsolidacji nie tylko w różnych standardach księgowości, ale także walutach i formatach danych oraz za automatyczną zmianę różnych postaci danych, przy czym duże znaczenie ma w tym przypadku stopień powiązania w grupie kapitałowej lub strukturze wielofirmowej. Należy jednak mieć na uwadze to, że konsolidacja w strukturze wielofirmowej nie wiąże się wyłącznie z aspektem zarządzania finansami. Mówiąc o niej mamy również na myśli potrzebę podnoszenia efektywności zarządzania logistyką, wymianą informacji, obiegiem dokumentów, czy też strukturami organizacyjnymi. Wzrost globalizacji, ekspansja przedsiębiorstw na nowe rynki i szereg innych czynników sprawiają, że mamy do czynienia ze wzrostem złożoności organizacji oraz kompilacją aspektu zarządzania. W rezultacie proces konsolidacji zaczyna być postrzegany jako zadanie coraz bardziej pracochłonne, o czym mogą przekonać się nie tylko organizacja konsolidująca, ale i organizacja konsolidowane. Gdy mamy do czynienia z procesem konsolidacji musimy mieć świadomość tego, że organizacje borykają się z długą listą problemów. W tym kontekście warto wspomnieć choćby o organizacji oraz przepływie danych, jakości, rzetelności oraz terminowości danych, utrzymaniu danych i ich kontroli oraz o uzależnieniu się od działów informatycznych, które dziś muszą koncentrować się na wydobywaniu danych z wielu systemów transakcyjnych, ujednolicaniu ich oraz obróbce. Sam aspekt administrowania danymi również zasługuje na wzmiankowanie, okazuje się bowiem, że uniemożliwia osobom odpowiedzialnym za sam proces konsolidacji skupianie się wyłącznie na tych kwestiach, które są związane z efektywnością funkcjonowania organizacji wielofirmowych. Dzieje się tak dlatego, że podnoszenie efektywności organizacji jako całości nie jest możliwe bez rzetelnej i skutecznej analizy wspomnianych danych.

Problem związany z autoryzacją procesów konsolidacyjnych zazwyczaj utożsamiany jest z tym, za który odpowiada tak zwana „firma matka”, warto mieć jednak na uwadze to, że jest on odczuwalny również przez jednostki zależne, a tym samym i od nich oczekuje się zaangażowania niezbędnego w procesie jego rozwiązywania. Gdy mamy do czynienia z dość często spotykanym zjawiskiem różnic w zaawansowaniu organizacyjnym i informatycznym, jakie zachodzi pomiędzy jednostkami w grupie, problem ujednoliconego sposobu nie tylko samej komunikacji, ale także gromadzenia oraz przetwarzania danych jest jednym z tych, które przybierają na sile. Skuteczne zautomatyzowanie procesów konsolidacyjnych w organizacjach o charakterze wieloformowym to źródło podnoszenia ich efektywności, zyskuje na tym również sama konkurencyjność rynkowa firm.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj też