Finanse Przedsiębiostwa Rachunkowość rolnicza Zakup produktów rolnych na faktury VAT RR

Zakup produktów rolnych na faktury VAT RR


Gdy dokonujemy zakupu produktów rolnych to najczęściej otrzymujemy produkty VAT RR. Najczęściej zapłata za takie produkty jest gotówką, ponieważ w wielu przypadkach rolnicy nie mają kont bankowych. Dlatego warto wiedzieć jak w księgach rachunkowych taki zakup się umieszcza. Czy kwota zryczałtowana nie podlega odliczeniu i będzie zwiększać wartość nabytych produktów? Jak rozliczyć niepodlegający odliczeniu VAT z faktury VAT RR RADA Kwota podatku zryczałtowanego jest najczęściej elementem zapłaconej przez przedsiębiorcę ceny za produkty rolne. Dlatego ewidencyjnie będzie to zwiększało wartość produktu rolnego. Według organów podatkowych nieodliczonego VAT-u w związku z zapłatą gotówką jednostka nie będzie mogła zaliczać do kosztów uzyskania przychodów. Szczególny znajdują się w dokładnym tego uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Osoby, które nabywają produkty rolne od rolników ryczałtowych są zobowiązani do samodzielnego naliczenia podatku od towarów i usług. Dlatego faktury wystawiane są w tym przypadku tak naprawdę przez nabywcę towaru a nie przez jego sprzedawcę. W ramach monitora księgowego będziemy w stanie znaleźć takie druki, na podstawie których można taką fakturę przygotować. Dowody księgowe dokumentujące zakup od rolników ryczałtowych Ustawa o VAT mówi o tym, że rolnikowi ryczałtowemu przysługuje zwrot podatku z tytułu nabywania niektórych produktów, które wykorzystywane są w ramach produkcji rolnej. Koszt takiego podatku jest zróżnicowany a to co wypłacane jest rolnikowi ma swoją różną formę. Podatek ten staje się najczęściej dla nabywcy podatkiem, który podlega odliczeniu. Zryczałtowany podatek VAT zawarty na fakturze podlegać będzie odliczeniu. Jednak, by było to możliwe należy spełnić konkretne wymagania z ustawy. – nabycie rolnych produktów będzie związane z dostawą opodatkowaną – zapłata za produkty obejmuje także kwotę ryczałtowanego zwrotu podatku i nastąpiła w ciągu 14 dni od dnia zakupu na rachunek rolnika. – w dokumencie, który stwierdza dokonanie zapłaty należności za produkty będą podane również numer oraz data wystawienia faktury, która potwierdza nabycie tych produktów. W danym przypadku nabywca nie ma prawa odliczać VAT ponieważ nie dokonał zapłaty na rachunek bankowy rolnika, ale ta opłata została uregulowana gotówką. Nie spełniony więc został warunek, który ustalony został przez ustawę. Czy niepodlegający odliczeniu zryczałtowany VAT jest kosztem uzyskania przychodów Kwota ryczałtowanego zwrotu podatku jest częścią zapłaconej przez kupującego ceny. Dlatego może się wydawać, że skoro zakup od rolnika jest związany z osiągnięciem przychodów to kwota taka może być ujęta w kwocie nabycia brutto produkty rolnego i może stanowić koszt podatkowy. Takie interpretacje spotykało się jeszcze kilka lat temu. Obecnie urzędy mają jednak inne stanowisko i uważają, że nie można zaliczać nieodliczonego VAT do kosztów uzyskania przychodów. Skoro nie można tego w ten sposób potraktować to w ostatecznym rozrachunku będzie można również mówić o wyższej cenie produktów rolnych, które będą nam oferowane przez sprzedawców dlatego takie rozwiązanie jest dla nas niekorzystne.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj też