Finanse Przedsiębiostwa Rachunkowość budżetowa Rozliczenie i prowadzenie ewidencji księgowej VAT w instytucjach budżetowych

Rozliczenie i prowadzenie ewidencji księgowej VAT w instytucjach budżetowych


Rozliczenia VAT i ich ewidencjonowanie księgowe w jednostkach budżetowych państwa oraz samorządu z całą pewnością nie jest proste. Do tej pory nikt nie kwestionował podmiotowości prawno – podatkowej tych jednostek organizacyjnych. W 2013 roku doszło jednak do istotniej zmiany, która była efektem sentencji uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, która miała miejsce w czerwcu 2013 roku. Uznano wówczas, że jednostki gminne nie mogą być uznawane za podatników VAT. Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2013 roku (I FSP 1/13) sprawiła, że lista podmiotów z sektora finansów publicznych, które uznawane są za podatników VAT skurczyła się o gminne jednostki budżetowe.

Nadal za podatników VAT uważane będą: jednostki budżetowe o charakterze państwowym; jednostki samorządu terytorialnego – zalicza się tutaj gminy, powiaty oraz województwa samorządowe; samorządowe jednostki budżetowe. Nadal niejasna pozostaje sytuacja dotycząca jednostek budżetowych o zasięgu powiatowym i wojewódzkim. Rzecz bowiem w tym, że uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2013 roku tyczy się jedynie gminnych jednostek budżetowych. Jednocześnie w uchwale nie zaznaczone, że przyjęte rozwiązania mają dotyczyć również powiatowych i wojewódzkich jednostek budżetowych. Podając uzasadnienie sentencji, NSA uznał samorządowe zakładu budżetowe za podatników VAT. Na jakich zasadach ewidencjonowane są środki europejskie? Do końca 2013 roku Ministerstwo Finansów miało przedstawić koncepcję rozliczania VAT w jednostkach budżetowych. Jednocześnie zapewniono, że podjęte zostaną wszelkie kroki, aby konsekwencje orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego były dla samorządów jak najmniej dotkliwe. Z uwagi jednak na zadane pytanie prejudycjalne, które Naczelny Sąd Administracyjny skierował do Trybunały Sprawiedliwości Unii Europejskiej, termin, do którego miała zostać przedstawiona koncepcja tycząca się rozliczania VAT, przesunięte. Pytanie dotyczyło tego, czy jednostki organizacyjne gminy można uznawać za podatnika podatku VAT, kiedy wykonywane czynności mają charakter inny niż czynności, które wykonuje władza publiczna. Ustalono, że do momentu otrzymania odpowiedzi i przedstawienia stosownych koncepcji, organy powołane do rozliczeń podatkowych będą akceptowały stosowanie dotychczasowych rozwiązań. Tyczy się rozliczania zarówno jednostek budżetowych, jak i tych jednostek, które wchodzą w skład samorządu terytorialnego.

Platforma Rachunkowości Budżetowej i Prawa Pracy INFORRB zaleca zapoznanie się z artykułem „Rozliczenia i ewidencja księgowa VAT”. Przedstawiono w nim sposób ewidencji księgowej rozliczeń z tytuły VAT, które prowadzone są w gminach. Czytając artykuł, można dowiedzieć się między innymi tego, jak: -należy konstruować zapisy na koncie 241; -kiedy powstanie obowiązek złożenia deklaracji na druku VAT – 7, a kiedy wymagane będzie składanie co miesiąc informacji dotyczącej podatku należnego; -jak powinna być prowadzona ewidencja VAT na podstawie informacji, które uzyskiwane są co miesiąc. Artykuł jest rzetelny i w sposób fachowy przedstawia wymienione powyżej zagadnienia, dostarczając na ich temat solidnej porcji wiedzy. Dodatkowo można wesprzeć swoją księgowość przez usługi księgowe w Krakowie, dzięki czemu możemy oddać cześć obowiązków lub ich całość w ręce doświadczonego biura księgowego.

Leave a Reply

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Czytaj też